Zobacz prezentacje jak dodać nowy serwis

zamknij

Opcje:

Dostępne opcje: rozmiar tekstu.

Regulamin

 • Definicje
  • Regulamin – to dokument normujący prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkowników.
  • Administrator – są nimi właściciele serwisu, osoby prywatne.
  • Użytkownik – to każda osoba odwiedzająca serwis, zarejestrowana w serwisie, bądź nie.
  • Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem Serwisujemy.pl
  • Konto – jeden z modułów serwisu, dający użytkownikowi zarejestrowanemu posiadanie określonych praw do modyfikowania serwisu, jak i dodawania punktów ulubionych.
 • Postanowienia ogólne
  • Regulamin ukazuje prawa do świadczenia usług Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.
  • Zarejestrowanie się w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu.
  • Serwis, to baza danych opinii na temat różnorakich serwisów i warsztatów w całej Polsce.
  • Usługi świadczone przez Serwis są bezpłatne, z wyjątkiem usług oznaczonych jako płatne.
  • Usługi są dostępne po zarejestrowaniu się w Serwisie, jako dodatkowe elementy, których nie widzą osoby niezalogowane.
  • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do Serwisu w trakcie rejestracji.
  • Właściwe działanie Konta jak i Serwisu wymaga od Użytkownika podłączenia z internetem, posiadania przeglądarki internetowej Firefox w wersji 3.0 lub wyższej lub kompatybilnej z nią innej przeglądarki np. MS Internet Explorer w wersji 7.0. lub wyższej, Opera w wersji 9.0. lub wyższej oraz włączonej w przeglądarce protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script i Cookies.
 • Prawa Administratora
  • Administrator zastrzega sobie możliwość dostępu do Serwisu (niedostępność z przyczyn losowych, aktualizacja Serwisu i inne zdarzenia powodujące brak dostępu do Serwisu).
  • Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia Konta oraz blokady dostępu dla danego adresu IP bez podania przyczyn.
  • Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany usług bez podania przyczyn.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczenia i wyświetlania reklam w Serwisie jak i wysyłania pocztą elektroniczną materiałów informacyjnych jak i reklamowych dla części Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie.
 • Obowiązki Administratora.
  • Administrator zobowiązuje się do informowania o zmianach w dostępnych usługach oraz zmianach w Regulaminie.
  • Administrator zobowiązuje się ograniczać przerwy techniczne do niezbędnego minimum.
  • Administrator zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim danych Użytkownika, które podaje podczas rejestracji, o ile nie będzie to wymagane przez obowiązujące prawo np. prawo karne.
  • Administrator zobowiązuje się świadczyć usługi z najwyższą starannością i w pełnym zakresie.
  • Administrator zobowiązuja się do jak najszybszego usuwania wszelkich awarii uniemożliwiających korzystanie z Serwisu.
 • Odpowiedzialność Administratora
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane w Serwisie przez Użytkowników, ze względu na otwartość Serwisu.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika lub osób trzecich podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w Serwisie.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe pojawiające się w Serwisie.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane (zapewnia natomiast wykonywanie regularnych kopii zapasowych nie częściej jednak niż raz na przedział dni od 2 do 7).
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i problemy techniczne wynikłe z nieprawidłowego korzystania z Serwisu lub Konta.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia wszelkich wprowadzonych danych osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia, zobowiązują się jednak dołożyć wszelkich starań w celu ochrony tychże danych.
 • Prawa Użytkownika
  • Użytkownik może dodawać wpisy dotyczące warsztatów, punktów usługowych, serwisów świadczących naprawy w Polsce.
  • Użytkownik ma prawo do pomocy i informacji ze strony Usługodawcy, którą może uzyskać poprzez napisanie e-maila do Usługodawcy.
 • Obowiązki Użytkownika
  • Użytkownik nie może działać na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników np. poprzez próby włamywania się do Serwisu lub na Konto innego Użytkownika.
  • Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  • Użytkownik zobowiązuje się wchodzić na Serwis wyłącznie za pomocą oferowanego przez Usługodawcę interfejsu.
  • Użytkownik nie może przesyłać na Serwis plików lub kodów zawierających groźne dla działania Serwisu lub stron trzecich oprogramowanie.
  • Użytkownik nie może wykorzystywać zautomatyzowanych narzędzi (skrypty, boty itp.) do wchodzenia na Serwis.
  • Użytkownik nie może utrudniać innym Użytkownikom korzystania z Serwisu.
  • Użytkownik zobowiązuje się nie prowadzić działań, które nieuzasadnienie obciążają infrastrukturę Serwisu.
 • Odpowiedzialność Użytkownika
  • Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
  • Użytkownik odpowiada za utratę danych ze swojej winy.
  • Użytkownik odpowiada za skutki wynikłe z udostępnienia Konta osobom trzecim.
 • Postanowienia końcowe
  • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie.
  • Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
  • Prawa własności oraz prawa autorskie związane z Serwisem są wyłączną własnością Usługodawcy.
  • Nazwa i logo Serwisu, jego wygląd, treść, oprogramowanie i zasoby baz danych podlegają ochronie prawnej.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2009r.

Zobacz jeszcze politykę prywatności i prawa autorskie.